SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero
SILVER MATRIX - BLUE DIAL - Guti Romero

SILVER MATRIX - BLUE DIAL

1,199.00 ₪

SILVER MATRIX - BLUE DIAL

1,199.00 ₪

Rose-Gold

Black Dial

Blue Dial

ROSE GOLD

BLACK DIAL

BLUE DIAL

הכירו את קולקציית Matrix

השעונים מצויידים במנגנונים של מיוטה מבית חברת סיטיזן היפנית, מהידועים ומהאיכותיים ביותר בשוק.
לשעונים זכוכית ספיר עמידה לשריטות, גוף השעון עשוי פלדת אל-חלד לשמירה מקסימלית על השעון.

הכירו את קולקציית Matrix 

בעלת מנגנון מיוטה מבית חברת סיטיזן, הידועים והאיכותיים ביותר בשוק.
זכוכית ספיר עמידה לשריטות, גוף השעון עשוי פלדת אל חלד עמידה לשמירה מקסימילית על השעון.

SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero
SILVER X-1 - Guti Romero

SILVER X-1

1,249.00 ₪
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero
ROSE GOLD X-1 - Guti Romero

ROSE GOLD X-1

1,249.00 ₪
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero
SILVER JETLINER - BLACK DIAL - Guti Romero

SILVER JETLINER - BLACK DIAL

1,279.00 ₪
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero
ROSE GOLD MATRIX - Guti Romero

ROSE GOLD MATRIX

1,199.00 ₪